Veřejná zakázka: Rámcová dohoda- Informační a propagační kampaň na podporu kvalitních potravin - strategické, kreativní a public relations služby pro roky 2021 – 2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 152
Systémové číslo: P20V00000061
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-022324
Datum zahájení: 29.06.2020
Nabídku podat do: 10.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda- Informační a propagační kampaň na podporu kvalitních potravin - strategické, kreativní a public relations služby pro roky 2021 – 2023
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
Předmětem veřejné zakázky je zejména:
• Poradenská činnost v oblasti propagace
• Vypracování souhrnné propagační koncepce jednotlivých produktů a služeb klienta
• Vypracování návrhu finančního rozpočtu jednotlivých komunikačních projektů (reklama, public relations, shopper marketingové kampaně).
• Průběžný průzkum klasické reklamní kampaně (tj. kampaně probíhající v tisku, rozhlase, televizi či jako velkoplošná reklama) prostřednictvím kvalitativního výzkumu nebo interview.
• Závěrečný průzkum a vyhodnocení kampaně.
• Sestavení a výroba vlastní reklamy jednotlivých produktů služeb klienta
• Výběr a koordinaci třetích stran, zúčastněných na výrobě reklamy.
• Kontrolu kvality, účtování cen, vyřizování reklamací, platební styk a dokumentace ve vztahu k objednaným výkonům třetích stran.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 148 840 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní zemědělský intervenční fond
 • IČO: 48133981
 • Poštovní adresa:
  Ve Smečkách 801/33
  11000 Praha 1
 • Název oddělení: Odbor legislativně právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036123

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szif.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky