Veřejné zakázky Státního zemědělského intervenčního fondu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní zemědělský intervenční fond
IČO: 48133981
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036123
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3c36caf-98d9-4970-bd20-88cbd5ea9f16

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování pracovnělékařských služeb
podlimitní Vyhodnoceno 07.06.2021 23.06.2021 10:00
Programování interních aplikací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.06.2021 08.06.2021 15:00
Portálový systém SZIF a Portálové aplikace pro Monitoring Approach (Portálový systém SZIF)
nadlimitní Prokazování kvalifikace 02.06.2021 02.08.2021 10:00
Pojištění kybernetických rizik a GDPR
nadlimitní Vyhodnoceno 20.05.2021 24.06.2021 10:00
detekce sečí 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2021 14.05.2021 10:00
Implementace a provoz informačního systému SZIF pro Monitoring Approach
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 19.04.2021 24.05.2021 10:00
Nákup notebooků 2021 - vyhrazená veřejná zakázka
nadlimitní Vyhodnoceno 12.04.2021 14.05.2021 10:00
Rámcová dohoda na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené sušené odstředěné mléko a poskytnutí souvisejících služeb
nadlimitní Vyhodnoceno 12.01.2021 24.02.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace - Implementace a provoz informačního systému SZIF pro Monitoring Approach
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 10.07.2020 23:59
Předběžná tržní konzultace - Poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 10.07.2020 23:59
Detekce sečí 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2020 05.06.2020 12:00
všechny zakázky