Veřejné zakázky Státního zemědělského intervenčního fondu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní zemědělský intervenční fond
IČO: 48133981
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036123
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3c36caf-98d9-4970-bd20-88cbd5ea9f16

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření využití licencí OS Rad Hat
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2020 07.12.2020 12:00
Podpora tiskového systému SZIF
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.11.2020 03.12.2020 12:00
Stavební úprava části suterénních prostor objektu Ve Smečkách 33 za účelem změny užívání z restaurace ne jednací prostory
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2020 15.12.2020 10:00
Nákup WMS služby ortofoto
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.11.2020 30.11.2020 16:00
Servisní podpora počítačové sítě SZIF
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.11.2020 30.11.2020 12:00
Dodávka mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2020 19.11.2020 12:00
Řešení pro řízení přístupu k síti
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.10.2020 05.11.2020 12:00
Řešení systému pro centralizované ukládání a správu logů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2020 30.10.2020 12:00
Servis pro záložní zdroj (UPS) a záložní diesel agregát
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2020 29.09.2020 12:00
Rámcová dohoda - Realizační část informační a propagační kampaně na podporu kvalitních potravin pro roky 2021 - 2023
nadlimitní Hodnocení 24.07.2020 03.09.2020 10:00
Předběžná tržní konzultace - Implementace a provoz informačního systému SZIF pro Monitoring Approach
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 10.07.2020 23:59
Předběžná tržní konzultace - Poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 10.07.2020 23:59
Rámcová dohoda- Informační a propagační kampaň na podporu kvalitních potravin - strategické, kreativní a public relations služby pro roky 2021 – 2023
nadlimitní Hodnocení 29.06.2020 10.08.2020 10:00
Nákup notebooků 2020 – vyhrazená veřejná zakázka
podlimitní Hodnocení 29.05.2020 22.06.2020 10:00
Detekce sečí 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2020 05.06.2020 12:00
všechny zakázky