Veřejné zakázky Státního zemědělského intervenčního fondu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní zemědělský intervenční fond
IČO: 48133981
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036123
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3c36caf-98d9-4970-bd20-88cbd5ea9f16

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka spotřebního materiálu ICT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2020 25.09.2020 12:00
Dodávka projektorů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2020 25.09.2020 12:00
Mediální nákup - online kampaň na podporu kvalitních potravin pro rok 2020/2021
podlimitní Příjem nabídek 31.08.2020 22.09.2020 10:00
Mediální nákup – tisková kampaň na podporu kvalitních potravin pro rok 2020/2021
podlimitní Příjem nabídek 31.08.2020 22.09.2020 10:00
Mediální nákup - podpora kampaně značky Regionální potravina pro rok 2020 - tisk
podlimitní Hodnocení 24.08.2020 16.09.2020 10:00
Mediální nákup - podpora kampaně značky Regionální potravina pro rok 2020 - online
podlimitní Hodnocení 24.08.2020 16.09.2020 10:00
Mediální nákup - podpora znalosti značek Bio produkt ekologického zemědělství, ekologická produkce a Produktů ekologického zemědělství 2020 - online
podlimitní Hodnocení 14.08.2020 09.09.2020 10:00
Mediální nákup - podpora znalosti značek Bio produkt ekologického zemědělství, ekologická produkce a Produktů ekologického zemědělství 2020 - tisk
podlimitní Hodnocení 14.08.2020 07.09.2020 10:00
Návrh mediální prezentace, propagační a komunikační strategie školního projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol a zpracování dokumentace pro vytvoření webové aplikace.
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2020 14.09.2020 10:00
Monitorovací systém pro automobily SZIF
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.07.2020 10.08.2020 10:00
Rámcová dohoda - Realizační část informační a propagační kampaně na podporu kvalitních potravin pro roky 2021 - 2023
nadlimitní Hodnocení 24.07.2020 03.09.2020 10:00
Dodávka osobních automobilů pro SZIF
nadlimitní Hodnocení 21.07.2020 07.09.2020 10:00
Jazykové vzdělávání pro zaměstnance Státního zemědělského intervenčního fondu
podlimitní Hodnocení 15.07.2020 06.08.2020 10:00
Předběžná tržní konzultace - Implementace a provoz informačního systému SZIF pro Monitoring Approach
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 10.07.2020 23:59
Předběžná tržní konzultace - Poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 10.07.2020 23:59
všechny zakázky