Veřejné zakázky Státního zemědělského intervenčního fondu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní zemědělský intervenční fond
IČO: 48133981
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036123
Adresa profilu na e-tržišti: https://nen.nipez.cz/profil/SZIF
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3c36caf-98d9-4970-bd20-88cbd5ea9f16

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PROPOJENOST PODNIKŮ – GRAFICKÝ PRODUKTOVÝ MODUL SLOUŽÍCÍ KE SLEDOVÁNÍ VAZEB MEZI PODNIKY A OVĚŘOVÁNÍ SUBJEKTŮ NA MEZINÁ-RODNÍ SANKČNÍ SEZNAMY
podlimitní Příjem nabídek 30.11.2023 22.12.2023 10:00
Nákup počítačů, notebooků a tabletů – vyhrazená veřejná zakázka
nadlimitní Příjem nabídek 27.11.2023 03.01.2024 10:00
Zajištění kontinuálních služeb SAP licenční maintenance
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2023 27.12.2023 09:00
Zajištění podpory a rozvoje nástroje Oracle PRIMAVERA
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2023 14.12.2023 10:00
Komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu IGW v roce 2024
podlimitní Hodnocení 10.10.2023 01.11.2023 10:00
Komplexní zajištění služeb v oblasti BOZP a PO na roky 2024 - 2027
podlimitní Hodnocení 10.10.2023 01.11.2023 10:00
Projektové a inženýrské služby pro objekty ve správě nebo pronájmu Státního zemědělského intervenčního fondu
nadlimitní Hodnocení 13.09.2023 16.10.2023 10:00
ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB EXTERNÍHO AUDITORA NA ROKY 2022-28
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.05.2022 10.06.2022 12:00
detekce sečí 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2021 14.05.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace - Implementace a provoz informačního systému SZIF pro Monitoring Approach
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 10.07.2020 23:59
Předběžná tržní konzultace - Poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 10.07.2020 23:59
Detekce sečí 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2020 05.06.2020 12:00
všechny zakázky