Veřejné zakázky Státního zemědělského intervenčního fondu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní zemědělský intervenční fond
IČO: 48133981
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036123
Adresa profilu na e-tržišti: https://nen.nipez.cz/profil/SZIF
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3c36caf-98d9-4970-bd20-88cbd5ea9f16

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění mobilních a hlasových služeb pro zaměstnance SZIF a MZe
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 17.06.2024 10:00
Komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu Země živitelka a Flora Olomouc – Olima v roce 2024
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2024 29.05.2024 10:00
Výběr nezávislého auditora pro SZIF 2024-2026
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2024 15.04.2024 18:00
Pořízení vozidel v rámci obnovy vozového parku
podlimitní Vyhodnoceno 22.03.2024 03.05.2024 10:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) na roky 2024-2027
nadlimitní Hodnocení 14.03.2024 15.04.2024 00:00
DELEGOVÁNÍ KONTROL ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ ŽADATELŮ SP SZP A OPR V LETECH 2024 - 2029
nadlimitní Hodnocení 21.02.2024 17.04.2024 10:00
Dodávka komponent pro rozšíření WiFi sítě na regionální pracoviště organizace
podlimitní Hodnocení 15.02.2024 11.03.2024 10:00
Stanovení reziduí pesticidů
nadlimitní Hodnocení 08.02.2024 11.03.2024 10:00
ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB EXTERNÍHO AUDITORA NA ROKY 2022-28
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.05.2022 10.06.2022 12:00
detekce sečí 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2021 14.05.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace - Implementace a provoz informačního systému SZIF pro Monitoring Approach
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 10.07.2020 23:59
Předběžná tržní konzultace - Poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 10.07.2020 23:59
Detekce sečí 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2020 05.06.2020 12:00
všechny zakázky