Veřejné zakázky Státního zemědělského intervenčního fondu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní zemědělský intervenční fond
IČO: 48133981
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036123
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3c36caf-98d9-4970-bd20-88cbd5ea9f16

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup notebooků 2020 – vyhrazená veřejná zakázka
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2020 22.06.2020 10:00
Detekce sečí 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2020 05.06.2020 12:00
POZÁRUČNÍ SERVISNÍ A MATERIÁLOVÁ PODPORA K MULTIFUNKČNÍM ZAŘÍZENÍM KONICA A DEVELOP
nadlimitní Hodnocení 15.04.2020 18.05.2020 10:00
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2020
podlimitní Vyhodnoceno 02.04.2020 05.05.2020 10:00
DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ (OOPP) NA ROKY 2020-2023 – OPAKOVÁNÍ II
nadlimitní Vyhodnoceno 06.03.2020 14.04.2020 10:00
Dodávka pásek do zálohovací knihovny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.02.2020 10.02.2020 13:00
Nákup licencí pro potřebu digitalizace dokumentů včetně jejich podpory
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.11.2019 29.11.2019 11:00
Rozšíření diskového prostoru IS SZIF
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.11.2019 29.11.2019 11:00
Zajištění podpory licencí IBM Aspera
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.11.2019 27.11.2019 10:00
Pořízení a implementace systému pro správu identit v IS SZIF
nadlimitní V jednání 05.08.2019 05.09.2019 14:00
všechny zakázky