Veřejné zakázky Státního zemědělského intervenčního fondu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní zemědělský intervenční fond
IČO: 48133981
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036123
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3c36caf-98d9-4970-bd20-88cbd5ea9f16

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka osobních automobilů pro SZIF
podlimitní Hodnocení 10.10.2019 04.11.2019 10:00
DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ (OOPP) NA ROKY 2020-2023
nadlimitní Hodnocení 02.10.2019 04.11.2019 10:00
Obnova serverového clusteru v CP SZIF
nadlimitní Vyhodnoceno 16.08.2019 16.09.2019 10:00
Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství
nadlimitní Hodnocení 09.08.2019 12.09.2019 10:00
Pořízení a implementace systému pro správu identit v IS SZIF
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 05.08.2019 05.09.2019 14:00
Zajištění podpory provozu, rozvoje a servisu systému AGIS
nadlimitní Vyhodnoceno 31.07.2019 06.09.2019 14:00
všechny zakázky