Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění služeb interního auditu v oblasti informačních a komunikačních systémů a informační a kybernetické bezpečnosti v SZIF
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2021 28.06.2021 10:00
Poskytování pracovnělékařských služeb
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 23.06.2021 10:00
Pojištění kybernetických rizik a GDPR
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2021 24.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016