Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace - Poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 157
Systémové číslo: P20V00000066
Datum zahájení: 01.07.2020
Nabídku podat do: 10.07.2020 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace - Poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel připravuje veřejnou zakázku s označením „Poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Předmětem Veřejné zakázky by mělo být primárně poskytování služeb zpracování a vyhodnocování satelitních dat a monitoring zemědělských aktivit prostřednictvím automatizovaných algoritmů využívajících satelitní data.

Zadavatel má v úmyslu zadat Veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním dle § 60 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu Veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 ZZVZ (dále také jen „PTK“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Státní zemědělský intervenční fond
 • IČO: 48133981
 • Poštovní adresa:
  Ve Smečkách 801/33
  11000 Praha 1
 • Název oddělení: Odbor legislativně právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036123

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zájemci o účast na PTK se mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře, který řádně vyplněný zašlou Zástupci zadavatele e-mailem na adresu hrebikova@mt-legal.com nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v sekci této PTK (prostřednictvím zprávy zadavateli).

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy