Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka osobních automobilů pro SZIF
podlimitní Hodnocení 10.10.2019 04.11.2019 10:00
DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ (OOPP) NA ROKY 2020-2023
nadlimitní Hodnocení 02.10.2019 04.11.2019 10:00
MEDIÁLNÍ NÁKUP - ONLINE KAMPAŇ NA PODPORU KVALITNÍCH POTRAVIN PRO ROK 2019/2020
nadlimitní Zadáno 06.09.2019 07.10.2019 10:00
MEDIÁLNÍ NÁKUP – TISKOVÁ INZERCE NA PODPORU KVALITNÍCH POTRAVIN PRO ROK 2019/2020
nadlimitní Zadáno 06.09.2019 07.10.2019 10:00
Obnova serverového clusteru v CP SZIF
nadlimitní Vyhodnoceno 16.08.2019 16.09.2019 10:00
Nákup notebooků – vyhrazená veřejná zakázka
nadlimitní Zadáno 16.08.2019 16.09.2019 10:00
Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství
nadlimitní Hodnocení 09.08.2019 12.09.2019 10:00
Pořízení a implementace systému pro správu identit v IS SZIF
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 05.08.2019 05.09.2019 14:00
Zajištění podpory provozu, rozvoje a servisu systému AGIS
nadlimitní Vyhodnoceno 31.07.2019 06.09.2019 14:00
Zpracování stanoviska pro aplikaci a kontrolu některých klíčových podmínek v návrzích nové Společné zemědělské politiky EU 2021+
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2019 02.08.2019 10:00
Stavební úprava části suterénních prostor objektu Ve Smečkách 33
podlimitní Zadáno 31.05.2019 18.06.2019 10:00
Dodání leteckých měřických snímků a výsledných ortofot pro kontroly na místě 2019-2022
podlimitní Zadáno 16.05.2019 10.06.2019 10:00
Rámcová dohoda- Informační a propagační kampaň na podporu kvalitních potravin – expoziční část
nadlimitní Zadáno 29.04.2019 30.05.2019 10:00
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2019
podlimitní Zadáno 15.03.2019 11.04.2019 10:00
RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O ZNAČKU REGIONÁLNÍ POTRAVINA
nadlimitní Zadáno 16.01.2019 18.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››