Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka spotřebního materiálu ICT
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2024 03.04.2024 12:00
Zakrytí klimatizačních jednotek umístěných na fasádě ve dvoře objektu Ve Smečkách 33, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2024 03.04.2024 10:00
Výběr nezávislého auditora pro SZIF 2024-2026
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2024 15.04.2024 18:00
Pořízení vozidel v rámci obnovy vozového parku
podlimitní Příjem nabídek 22.03.2024 03.05.2024 10:00
Přemístění části klimatizačních jednotek ve dvoře objektu Ve Smečkách 33, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2024 27.03.2024 11:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) na roky 2024-2027
nadlimitní Hodnocení 14.03.2024 15.04.2024 00:00
Oprava původních dveří a výměna ostatních dveří ve dvoře objektu Ve Smečkách 33, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2024 15.03.2024 09:00
Vybudování přístřešku na kola a zastřešení schodiště, vymezení prostor pro nádoby na odpad ve dvoře objektu Ve Smečkách 33, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 29.02.2024 08.03.2024 13:00
DELEGOVÁNÍ KONTROL ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ ŽADATELŮ SP SZP A OPR V LETECH 2024 - 2029
nadlimitní Hodnocení 21.02.2024 17.04.2024 10:00
Inzerce volných pracovních pozic - balíček KOMBI 100
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2024 21.02.2024 18:00
Dodávka komponent pro rozšíření WiFi sítě na regionální pracoviště organizace
podlimitní Hodnocení 15.02.2024 11.03.2024 10:00
Služba řízení technických zranitelností IS a služby podpory na 36 měsíců
nadlimitní Vyhodnoceno 09.02.2024 11.03.2024 10:30
Stanovení reziduí pesticidů
nadlimitní Hodnocení 08.02.2024 11.03.2024 10:00
Nákup pohonných hmot prostřednictvím zprostředkovatele
nadlimitní Zadáno 25.01.2024 26.02.2024 10:00
Prodloužení podpory systému Logmanager
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2023 21.12.2023 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››