Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rámcová dohoda- Informační a propagační kampaň na podporu kvalitních potravin - strategické, kreativní a public relations služby pro roky 2021 – 2023
Odesílatel Oldřich Novotný
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2020 19:51:51
Předmět Oznámení o zrušení termínu zadání

Zadavatel tímto oznamuje, že z důvodu epidemiologických opatření a karantény několika členů hodnotící komise se nebude konat jednání hodnotící komise a nedojde tak ani k avizovanému zaslání zadání.


Přílohy
- Oznámení o zrušení termínu zadání.pdf (354.12 KB)