Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O ZNAČKU REGIONÁLNÍ POTRAVINA

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7
Systémové číslo: P19V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-001904
Datum zahájení: 16.01.2019
Nabídku podat do: 18.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O ZNAČKU REGIONÁLNÍ POTRAVINA
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je návrh, příprava a realizace projektu každoroční soutěže o značku Regionální potravina v roce 2019 a 2020 v jednotlivých krajích České republiky vyjma kraje Hlavní město Praha, včetně komplexní organizace soutěže, medializace soutěže a zajištění prezentace vítězných výrobků stanoveným cílovým skupinám (dále také jen „projekt“). Cílem projektu je uskutečnění jednotlivých krajských soutěží a zvýšení povědomí spotřebitelů a odborné veřejnosti o regionálních potravinách v daném kraji, podrobnosti dále v čl. 2.4.ZD. Projekt je zaměřen zejména na následující cílové skupiny:
• regionální výrobci potravin,
• ženy/hospodyně,
• široká veřejnost/spotřebitelé,
• odborná veřejnost (prodejci, oborová sdružení, zástupci veřejné správy).

Návrh realizace projektu dle čl. 8. 1. zadávací dokumentace musí být v maximálním rozsahu 30 stran formátu A4 pro jednu část veřejné zakázky a musí zejména obsahovat:
- popis mechaniky a rozsah forem oslovení potenciálních účastníků soutěže o značku Regionální potravina, kvalifikovaný odhad plánovaného počtu přihlášených výrobků do soutěže, evidence výstupů a obesílání výrobců, formu realizace zasedání hodnotitelské komise a hodnocení výrobků. Dále popis způsobu zajištění a realizace slavnostního vyhlášení a předání ocenění vítězům včetně časového harmonogramu na sebe navazujících aktivit,
- popis dalších, ostatních a doprovodných aktivit, které budou v rámci projektu realizovány formou zajištění minimálně 16 prezentací značky Regionální potravina pořádaných pro širokou veřejnost na společenských a kulturních akcích v daném kraji.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní zemědělský intervenční fond
 • IČO: 48133981
 • Poštovní adresa:
  Ve Smečkách 801/33
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036123

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szif.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy