Veřejná zakázka: Zpřesnění GNSS Trimble pro potřeby SZIF

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 322
Systémové číslo: P21V00000070
Evidenční číslo zadavatele: 1/10/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-027719
Datum zahájení: 28.07.2021
Nabídku podat do: 23.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpřesnění GNSS Trimble pro potřeby SZIF
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Na základě veřejné zakázky bude mezi Zadavatelem a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo s opcí na provedení software upgrade (dále jen „upgrade“) GNSS zařízení Trimble Geo 7X, vlastněných Zadavatelem (dále jen „zařízení“) (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“) u 100 kusů zařízení, u kterých bude po provedeném upgrade Dodavatelem, zvýšena přesnost zařízení na decimetrovou přesnost (dále také jen „předmět plnění díla“).
U dalších 70 kusů zařízení, si Zadavatel vyhrazuje právo požadovat po Dodavateli další plnění díla v souladu a za podmínek stanovených v ZD a SOD. Předmětem plnění díla v rámci smluvní opce bude provedení upgrade až 70 kusů zařízení na zvýšení přesnosti zařízení na decimetrovou přesnost, a to za identickou cenu a podmínek, jako u upgrade 100 kusů zařízení, uvedených v nabídce a Smlouvě o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní zemědělský intervenční fond
 • IČO: 48133981
 • Poštovní adresa:
  Ve Smečkách 801/33
  11000 Praha 1
 • Název oddělení: Odbor legislativně právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036123

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szif.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky