Veřejná zakázka: Poskytování pracovnělékařských služeb 2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 285
Systémové číslo: P21V00000033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-018330
Datum zahájení: 21.04.2021
Nabídku podat do: 10.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování pracovnělékařských služeb 2021
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexní pracovnělékařské služby (dále také jen „PLS“) (státním) zaměstnancům zadavatele v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými právními předpisy, dále zajištění dohledu na pracovištích zadavatele a poradenství dle požadavků a potřeb zadavatele.

Zadavatel požaduje zajištění níže uvedených služeb:

a) vstupní, pravidelné preventivní, mimořádné a výstupní prohlídky dle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů;
b) aplikace očkovací látky u terénních inspektorů a koordinátorů inspekcí;
c) zajištění dohledu na pracovištích;
d) poradenství;
e) zajištění komplexní preventivní prohlídky pro manažery.

Zadavatel má Centrální pracoviště v Praze a 7 regionálních odborů a požaduje, aby účastník měl zdravotnické zařízení (smluvního lékaře) v každém městě, ve kterém se regionální odbory a Centrální pracoviště zadavatele nachází. Zadavatel proto požaduje, aby účastník měl min. 1 smluvního lékaře v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Opavě a min. 2 smluvní lékaře v Praze (jednoho lékaře pro Centrální pracoviště zadavatele a jednoho lékaře pro RO Praha).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní zemědělský intervenční fond
 • IČO: 48133981
 • Poštovní adresa:
  Ve Smečkách 801/33
  11000 Praha 1
 • Název oddělení: Odbor legislativně právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036123

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szif.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků