Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené sušené odstředěné mléko a poskytnutí souvisejících služeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 254
Systémové číslo: P21V00000002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-001418
Datum zahájení: 12.01.2021
Nabídku podat do: 24.02.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené sušené odstředěné mléko a poskytnutí souvisejících služeb
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené sušené odstředěné mléko (dále jen „SOM“) a poskytnutí souvisejících služeb pro intervenční SOM nakoupené v období 2021 - 2024.

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí skladovací kapacity v rozsahu 5000 t/rok pro intervenčně nakoupené SOM a poskytnutí služeb uvedených v zadávací dokumentaci.

Rámcová dohoda bude uzavřena s minimálně třemi účastníky zadávacího řízení. Veřejné zakázky uzavírané na základě rámcové dohody budou v souladu s § 132 odst. 3 písm. a) ZZVZ zadávány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody.

V případě, že nabídku podá menší počet účastníků než tři, či podmínky účasti splní méně než tři účastníci, bude rámcová dohoda uzavřena se všemi účastníky splňující podmínky účasti. Dle ustanovení § 133 odst. 3 ZZVZ nemůže být rámcová dohoda uzavřena pouze s jedním účastníkem.

Na základě rámcové dohody budou po dobu její účinnosti zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na poskytnutí skladovací kapacity a vykonání souvisejících činností vybraným dodavatelem až do naplnění potřebné skladovací kapacity veřejné zakázky po předchozí písemné výzvě k podání nabídky, přičemž hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. Podle pořadí účastníků bude s účastníky uzavřena realizační (dílčí) smlouva o poskytnutí skladovací kapacity a vykonání souvisejících činností, a to až do naplnění potřebné skladovací kapacity veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 31 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní zemědělský intervenční fond
 • IČO: 48133981
 • Poštovní adresa:
  Ve Smečkách 801/33
  11000 Praha 1
 • Název oddělení: Odbor legislativně právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036123

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szif.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky