Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky Státního zemědělského intervenčního fondu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní zemědělský intervenční fond
IČO: 48133981
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036123
Adresa profilu na e-tržišti: https://nen.nipez.cz/profil/SZIF
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3c36caf-98d9-4970-bd20-88cbd5ea9f16

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka serverů
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 01.06.2022 10:00
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2022
nadlimitní Hodnocení 28.03.2022 06.05.2022 10:00
Rámcová dohoda - Plánování médií propagační kampaně na podporu kvalitních potravin pro roky 2022 – 2025
podlimitní Hodnocení 09.12.2021 04.01.2022 10:00
Zajištění služeb mobilní aplikace na Geotagované fotografie II
nadlimitní V jednání 30.11.2021 05.01.2022 10:00
Poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat (SAMAS)
nadlimitní V jednání 29.11.2021 04.01.2022 10:00
Rámcová dohoda - Propagační a informační kampaň na podporu soutěže Regionální potravina
nadlimitní Hodnocení 02.11.2021 20.12.2021 10:00
Periodika - tiskoviny a knihy: 2022-2024
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.08.2021 24.08.2021 13:00
Portálový systém SZIF a Portálové aplikace pro Monitoring Approach (Portálový systém SZIF)
nadlimitní Hodnocení 02.06.2021 07.03.2022 12:00
detekce sečí 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2021 14.05.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace - Implementace a provoz informačního systému SZIF pro Monitoring Approach
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 10.07.2020 23:59
Předběžná tržní konzultace - Poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 10.07.2020 23:59
Detekce sečí 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2020 05.06.2020 12:00
všechny zakázky