Veřejné zakázky Státního zemědělského intervenčního fondu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní zemědělský intervenční fond
IČO: 48133981
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036123
Adresa profilu na e-tržišti: https://nen.nipez.cz/profil/SZIF
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3c36caf-98d9-4970-bd20-88cbd5ea9f16

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení maintenance pro produkty VMware
nadlimitní Příjem nabídek 26.05.2023 26.06.2023 10:00
Pořízení maintenance pro produkty IBM
nadlimitní Příjem nabídek 26.05.2023 26.06.2023 10:00
Pořízení maintenance pro produkty HP
nadlimitní Příjem nabídek 26.05.2023 26.06.2023 10:00
Pořízení maintenance produktu F5
nadlimitní Příjem nabídek 26.05.2023 26.06.2023 10:00
Pořízení maintenance pro produkty Cisco
nadlimitní Příjem nabídek 26.05.2023 26.06.2023 10:00
Komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu Země živitelka a Flora Olomouc – Olima v roce 2023
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2023 14.06.2023 10:00
Zajištění služeb interního auditu v oblasti informačních a komunikačních systémů a informační a kybernetické bezpečnosti v SZIF
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2023 19.04.2023 12:00
RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O ZNAČKU REGIONÁLNÍ POTRAVINA 2023-2024– OPAKOVÁNÍ ZRUŠENÝCH ČÁSTÍ
nadlimitní Hodnocení 08.03.2023 11.04.2023 10:00
Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství
nadlimitní Hodnocení 06.02.2023 11.04.2023 10:00
ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB EXTERNÍHO AUDITORA NA ROKY 2022-28
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.05.2022 10.06.2022 12:00
detekce sečí 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2021 14.05.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace - Implementace a provoz informačního systému SZIF pro Monitoring Approach
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 10.07.2020 23:59
Předběžná tržní konzultace - Poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 10.07.2020 23:59
Detekce sečí 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2020 05.06.2020 12:00
všechny zakázky