Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ (OOPP) NA ROKY 2020-2023 – OPAKOVÁNÍ II
Odesílatel Lenka Rychlovská
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2020 11:40:19
Předmět Vysvětlení, změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- Vysvětlení, změna ZD a prodloužení lhůty pro podání nabídek.pdf (388.34 KB)
- Příloha č. 5 ZD_Technicka specifikace OOPP a pracoviste SZIF_REVIZE.docx (60.10 KB)
- Příloha č. 6 ZD_Predloha katalogu OOPP_REVIZE.docx (38.47 KB)