Veřejná zakázka: Pořizování a vyhodnocení snímků z družic Sentinels pro potřeby aktualizace LPIS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 71
Systémové číslo: P19V00000065
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-042228
Datum zahájení: 26.11.2019
Nabídku podat do: 18.12.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořizování a vyhodnocení snímků z družic Sentinels pro potřeby aktualizace LPIS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu 2 let, jejímž předmětem je poskytnutí níže definovaných služeb založených na vyhodnocení dat z družic Sentinel a předání výsledků vyhodnocení v předem sjednané podobě na SZIF. Jednotlivé služby se od sebe odlišují termínem plnění, požadovaným způsobem zpracování a požadovanou formou výstupů. Součástí předmětu plnění tedy je:
a) Zajištění požadovaných služeb, tak jak jsou definovány v čl. 2. 1. až 2. 4. zadávací dokumentace
b) Vývoj nástroje pro potřeby služby II – Target monitoring
c) Zajištění testovacího režimu před samotným provozem služby a spolupráce na testování služby s Odborem LPIS a GIS
d) Zajištění archivace výsledků a podkladových dat, které byly pro služby použity, po dobu dvou let a poskytnutí těchto dat na vyžádání SZIF do 5 pracovních dní
e) Vytvoření a předání technické dokumentace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní zemědělský intervenční fond
 • IČO: 48133981
 • Poštovní adresa:
  Ve Smečkách 801/33
  11000 Praha 1
 • Název oddělení: Odbor legislativně právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036123

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szif.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky