Veřejná zakázka: Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 277
Systémové číslo: P21V00000025
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-010937
Datum zahájení: 30.03.2021
Nabídku podat do: 30.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2021
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále jen „DZES“) u vybraných subjektů na 100% DPB evidovaných pro daný subjekt/žadatele v registru půdy LPIS.
Kontrola pomocí DPZ bude v roce 2021 probíhat celkem na 7 lokalitách maximální velikosti 20x30km rozprostřených rovnoměrně po celém území ČR. Tento územní rozsah by měl představovat přibližně 1 700 žadatelů tj. 24 000 DPB.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní zemědělský intervenční fond
 • IČO: 48133981
 • Poštovní adresa:
  Ve Smečkách 801/33
  11000 Praha 1
 • Název oddělení: Odbor legislativně právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036123

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szif.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky