Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup notebooků 2020 – vyhrazená veřejná zakázka
podlimitní Zadáno 29.05.2020 22.06.2020 10:00
Detekce sečí 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2020 05.06.2020 12:00
Reklamní předměty pro školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2020 22.05.2020 10:00
Mediální podpora projektů podpořených SZIF a mediální podpora Celostátní sítě pro venkov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2020 30.04.2020 13:00
POZÁRUČNÍ SERVISNÍ A MATERIÁLOVÁ PODPORA K MULTIFUNKČNÍM ZAŘÍZENÍM KONICA A DEVELOP
nadlimitní Zadáno 15.04.2020 18.05.2020 10:00
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2020
podlimitní Zadáno 02.04.2020 05.05.2020 10:00
VZMR-chlazení serverovny v objektu Ve Smečkách 33, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 15.04.2020 09:00
DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ (OOPP) NA ROKY 2020-2023 – OPAKOVÁNÍ II
nadlimitní Zadáno 06.03.2020 14.04.2020 10:00
adaptace kanceláří v objektech Ve Smečkách 33 a Štěpánská 63, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 20.02.2020 14:00
Dodávka pásek do zálohovací knihovny
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2020 10.02.2020 13:00
Výměna technologie plynové kotelny
nadlimitní Zadáno 29.01.2020 04.03.2020 10:00
projektové a inženýrské služby
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2020 27.01.2020 11:00
Pořizování a vyhodnocení snímků z družic Sentinels pro potřeby aktualizace LPIS
podlimitní Zadáno 26.11.2019 18.12.2019 11:00
Nákup licencí pro potřebu digitalizace dokumentů včetně jejich podpory
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 29.11.2019 11:00
Rozšíření diskového prostoru IS SZIF
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 29.11.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  5 6 7 8 9 10  ››