Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ (OOPP) NA ROKY 2020-2023 – OPAKOVÁNÍ II
nadlimitní Zadáno 06.03.2020 14.04.2020 10:00
adaptace kanceláří v objektech Ve Smečkách 33 a Štěpánská 63, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 20.02.2020 14:00
Dodávka pásek do zálohovací knihovny
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2020 10.02.2020 13:00
Výměna technologie plynové kotelny
nadlimitní Zadáno 29.01.2020 04.03.2020 10:00
projektové a inženýrské služby
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2020 27.01.2020 11:00
Pořizování a vyhodnocení snímků z družic Sentinels pro potřeby aktualizace LPIS
podlimitní Zadáno 26.11.2019 18.12.2019 11:00
Nákup licencí pro potřebu digitalizace dokumentů včetně jejich podpory
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 29.11.2019 11:00
Rozšíření diskového prostoru IS SZIF
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 29.11.2019 11:00
Zajištění podpory licencí IBM Aspera
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 27.11.2019 10:00
Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství
nadlimitní Zadáno 09.08.2019 12.09.2019 10:00
Pořízení a implementace systému pro správu identit v IS SZIF
nadlimitní Zadáno 05.08.2019 12.06.2020 10:00
Zajištění podpory provozu, rozvoje a servisu systému AGIS
nadlimitní Zadáno 31.07.2019 06.09.2019 14:00
Rámcová dohoda - Zajištění externí administrace ICT veřejných zakázek
podlimitní Zadáno 20.07.2018 20.08.2018 10:00
Rámcová dohoda - dodávka tonerů
nadlimitní Zadáno 29.01.2018 07.03.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  8 9 10 11 12