Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství
Odesílatel Lenka Rychlovská
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.08.2019 15:09:38
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (415.11 KB)