Veřejná zakázka: Část 9 - Jihočeský kraj

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 246
Jedná se o část veřejné zakázky: RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O ZNAČKU REGIONÁLNÍ POTRAVINA 2021 – 2022

Název a popis předmětu

  • Název: Část 9 - Jihočeský kraj
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je návrh, příprava a realizace projektu každoroční soutěže o značku Regionální potravina v roce 2021 a 2022 v Jihočeském kraji, včetně komplexní organizace soutěže, medializace soutěže a zajištění prezentace vítězných výrobků stanoveným cílovým skupinám (dále také jen „projekt“).
Cílem projektu je uskutečnění jednotlivých krajských soutěží a zvýšení povědomí spotřebitelů a odborné veřejnosti o regionálních potravinách v daném kraji, podrobnosti v čl. 2.4.ZD. Projekt je zaměřen zejména na následující cílové skupiny:
• regionální výrobci potravin,
• ženy/hospodyně,
• široká veřejnost/spotřebitelé,
• odborná veřejnost (prodejci, oborová sdružení, zástupci veřejné správy).


Předpokládaná hodnota

  • 1 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Jihočeský kraj

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky