Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pořízení a implementace systému pro správu identit v IS SZIF
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému (licencí) pro správu identit v informačním systému, maintenance licencí po dobu 60 měsíců a další služby, které se vztahují k tomuto systému.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szif.cz)
Kontakt: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.,
IČO: 28360125,
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00,
e-mail: zakazky@akfiala.cz,
tel.: +420 541 211 528,
ID datové schránky: vb7kdaz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro předběžné nabídky: 06.01.2020 16:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 05.08.2019 17:23
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):