Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře biopotravin a ekologického zemědělství na období 3 let od účinnosti Rámcové dohody.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szif.cz)
Kontakt: Lenka Rychlovská
e-mail: Lenka.Rychlovska@szif.cz
tel: +420 731138957
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 11.04.2023 10:00
Datum zahájení: 06.02.2023 16:03
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: