Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O ZNAČKU REGIONÁLNÍ POTRAVINA 2021 – 2022
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je návrh, příprava a realizace projektu každoroční soutěže o značku Regionální potravina v roce 2021 a 2022 v jednotlivých krajích České republiky (vyjma kraje Hlavní město Praha) včetně komplexní organizace soutěže, medializace soutěže a zajištění prezentace vítězných výrobků stanoveným cílovým skupinám (dále také jen „projekt“).
Cílem projektu je uskutečnění jednotlivých krajských soutěží a zvýšení povědomí spotřebitelů a odborné veřejnosti o regionálních potravinách v daném kraji, podrobnosti dále v čl. 2.4.ZD. Projekt je zaměřen zejména na následující cílové skupiny:
• regionální výrobci potravin,
• ženy/hospodyně,
• široká veřejnost/spotřebitelé,
• odborná veřejnost (prodejci, oborová sdružení, zástupci veřejné správy).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szif.cz)
Kontakt: Mgr. Oldřich Novotný
e-mail: Oldrich.Novotny@szif.cz
tel: 703 178 111
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.01.2021 10:00
Datum zahájení: 17.12.2020 14:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):