Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Nejnižší nabídková cena
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ podle nejnižší nabídkové ceny.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

5490000 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět