Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna technologie plynové kotelny
Odesílatel Lenka Rychlovská
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.02.2020 16:06:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č.02


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (350.61 KB)