Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka LCD monitorů - vyhrazená veřejná zakázka
Odesílatel Martin Turčany
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2023 08:11:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Upravená Příloha č. 2 - Návrh smlouvy, změna jednoho parametru, minimální počet USB


Přílohy
- Příloha č. 2 - Návrh smlouvy.docx (80.00 KB)