Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Projektové a inženýrské služby pro objekty ve správě nebo pronájmu Státního zemědělského intervenčního fondu
Odesílatel Lenka Rychlovská
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.10.2023 12:46:57
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- P3_Návrh rámcové dohody včetně Přílohy č. 1_ve znění změny č. 1.docx (76.29 KB)
- P4_Nabídková cena_ve znění změny č. 1.docx (24.99 KB)
- Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1.pdf (385.03 KB)