Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka podpory EA Corporate Floating Edition
Odesílatel Martin Turčany
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2023 07:35:34
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podani nabidky.pdf (346.41 KB)
- Příloha č. 1 - Predloha kryciho listu.docx (32.84 KB)
- Příloha č. 2 - Návrh smlouvy.docx (36.66 KB)