Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství
Odesílatel Lenka Rychlovská
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2023 18:20:51
Předmět Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- Změna ZD a prodloužení lhůty pro podání nabídek.pdf (404.83 KB)