Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství
Odesílatel Lenka Rychlovská
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.02.2023 13:37:49
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (346.70 KB)