Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka spotřebního materiálu ICT
Odesílatel Martin Turčany
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.02.2023 07:43:25
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky na spotřední materiál ICT


Přílohy
- Výzva k podani nabidky.pdf (346.38 KB)
- Příloha č. 1 - Predloha kryciho listu.docx (32.96 KB)
- Příloha č. 2 - Návrh smlouvy.docx (32.57 KB)