Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup notebooků 2022 – vyhrazená veřejná zakázka
Odesílatel Lenka Rychlovská
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2022 13:31:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

vysvětlení, změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- Vysvětlení, změna ZD a prodloužení lhůty pro podání nabídek.pdf (478.37 KB)
- NTB_2022_P5_Technická specifikace_oprava.xlsx (23.91 KB)