Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka licencí antiviru pro gateway
Odesílatel Martin Turčany
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2022 14:10:35
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podani nabidky.pdf (392.22 KB)
- Příloha č. 1 - Predloha kryciho listu.docx (31.68 KB)
- Příloha č. 2 - Návrh smlouvy.docx (33.02 KB)