Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2022
Odesílatel Lenka Rychlovská
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2022 18:00:05
Předmět Změna zadávací dokumentace

Prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- Prodloužení lhůty pro podání nabídky.pdf (373.08 KB)