Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup licencí pro potřebu digitalizace dokumentů včetně jejich podpory
Odesílatel Martin Turčany
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2019 10:52:28
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky