Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova serverového clusteru v CP SZIF
Odesílatel Lenka Rychlovská
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2019 14:49:51
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (363.90 KB)