Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství
Odesílatel Lenka Rychlovská
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.08.2019 08:04:41
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (362.42 KB)