Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rámcová dohoda - Realizační část informační a propagační kampaně na podporu kvalitních potravin pro roky 2021 - 2023
Odesílatel Oldřich Novotný
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2020 19:53:01
Předmět Oznámení o zrušení termínu zadání

Zadavatel tímto oznamuje, že z důvodu epidemiologických opatření a karantény několika členů hodnotící komise se nebude konat jednání hodnotící komise a nedojde tak ani k avizovanému zaslání zadání.


Přílohy
- Oznámení o zrušení termínu zadání.pdf (339.82 KB)