Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rámcová dohoda - Realizační část informační a propagační kampaně na podporu kvalitních potravin pro roky 2021 - 2023
Odesílatel Oldřich Novotný
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.10.2020 11:31:36
Předmět Oznámení termínu zaslání zadání

V souladu s čl. 8.1.3. Zadávací dokumentace sdělujeme všem účastníkům termín zaslání zadání.


Přílohy
- Oznámení termínu zaslání zadání.pdf (325.38 KB)