Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup notebooků – vyhrazená veřejná zakázka
Odesílatel Lenka Rychlovská
Organizace odesílatele Státní zemědělský intervenční fond [IČO: 48133981]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2019 07:27:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 02, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 2.pdf (319.75 KB)